ΣΙΤΑ ANTI-KALA AZAR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Home/ΣΙΤΑ ANTI-KALA AZAR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προσφέρει 100% προστασία απο τη σκνίπα φλεβοτόμο που προκαλεί τη θανατηφότα λεϊσμανίαση

σε ανθρώπους και σκύλους.